Stap 1

Oriënterend gesprek. Hierin bespreken we samen uw wensen en het budget en bekijken we de locatie. Op basis hiervan en eventuele tekeningen van de bestaande situatie maakt Architectenburo Mosterman een offerte.

Schetsontwerp. We brengen uw en onze ideeën samen onder in een duidelijk ontwerp. De schetsen laten zien hoe het project er ongeveer uit gaat zien. We kunnen op verzoek ook een maquette en/of 3D- impressie maken, om het ontwerp nog tastbaarder te maken.

Definitief schetsontwerp. Het voorlopig schetsontwerp wordt (uiteraard in afstemming met de opdrachtgever) definitief. Op basis van het definitieve schetsontwerp kan een aannemer of interieurbouwer een globale kostenraming maken.

Stap 4

Bouwbegeleiding. Voordat de eerste spade de grond in gaat heeft u, de aannemer en/of interieurbouwer samen met Architectenburo Mosterman een voorbespreking waarin we het project en de planning bespreken. Afhankelijk van de omvang van het project plannen we bouwvergaderingen in. Hierin bespreken we de voortgang en kunnen we waar nodig zaken bijsturen. Architectenburo Mosterman controleert tijdens de bouw of alles volgens de afspraken wordt uitgevoerd door de aannemer en/of interieurbouwer.

Oplevering. U en Architectenburo Mosterman overleggen met de aannemer en/of interieurbouwer op welke datum de oplevering is. Op die datum controleren we de kwaliteit en zullen indien nodig de laatste puntjes op de i worden gezet. Als alles naar wens is, krijgt u de sleutel.

Stap 2

Principeaanvraag. Indien nodig vullen we definitief ontwerp aan met gezichtsbepalende details en leveren we het aan bij de gemeente. Die toetst vervolgens of het past in het bestemmingsplan en of het esthetisch verantwoord is.

Omgevingsvergunning. We werken de tekeningen verder uit, aangevuld met o.a. details, constructieve gegevens en leidingverloop van riolering en mechanische ventilatie. In veel gevallen zorgen we bij het tekenwerk ook voor de nodige berekeningen, zoals constructie-, EPC-, daglicht- en ventilatieberekeningen. De benodigde vergunningsformulieren – zoals bouwaanvraag-, sloop, kapvergunningen – worden bepaald per project. Dit proces volgen we nauwlettend. En uiteraard zorgen we snel voor antwoorden en/of aanvullingen bij mogelijke vragen van de gemeente.

Stap 3

Aanbesteding. We vragen (over het algemeen drie) aannemers en/of interieurbouwers om een offerte uit te brengen. Architectenburo Mosterman vergelijkt en controleert de prijsopgaven. Samen met u kiezen we welke aannemer en/of interieurbouwer het werk zal gaan uitvoeren.

Werktekening. De tekeningen worden in deze fase tot in de laatste details uitgewerkt. De werktekeningen bestaan uit plattegronden en doorsneden die uitvergroot zijn. Indien aanwezig tekenen we in deze fase ook extra details en kozijnen uit. Extra wensen (meerwerk), maatvoering en teksten, elektra punten (verlichting, wandcontactdozen e.d.), radiatoren e.d. krijgen ook een plaats op de plattegronden. Hoogtes van kozijnen, metselwerk e.d. staan op de doorsneden.